12.3.2023 - Hoàn thành sync text, ra mắt page riêng cho dự án

Hế lu, đây là cách mà bọn mình cập nhập tiến độ sau này cho bà con á . Hàng tuần sẽ có một bài blog để cho m.n biết tiến độ đang ở đâu . 

Về cơ bản , text của phiên bản việt hoá cũ đã được đồng bộ với bản mới 1.5

Lần update này bọn mình sẽ không sử dụng cách làm thủ công như ngày xưa nữa ( bung file game ra dịch ) thay vào đó tất cả text sẽ được đội kĩ thuật chuyển đổi lên Crowdin để các dịch thuật tiện làm việc hơn => tiến độ sẽ nhanh hơn .

Cùng đón đợi các thông tin mới từ AowVN nha bạn yêu .