Project Stardew Valley SV150

Bọn mình đã đến đâu rồi?

Xử lí kĩ thuật, đồng bộ các phiên bản
Xử lí hình ảnh
Tiến độ dịch thuật - cốt truyện chính
Tiến độ dịch thuật - các bản mod
Donate mục tiêu 620.000/5.000.000
Test lỗi
Biên tập
DONATE ỦNG HỘ

80% donate cho dự án này sẽ chia cho các thành viên tham gia dự án, AowVN sẽ sử dụng 20% để tiến hành hợp tác với tác giả các bản mod anime khác. Lượng Donate càng nhiều, mình càng có cơ sở đế dí deadline ra game nhanh hơn - Bà con có thể donate tại đây

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

AowVN biết đây là dự án mà fans đã đợi từ rất lâu, bọn mình thực hiện nó bằng 200% công sức, với sự tham gia của toàn bộ nhân sự trong AowVN. Đáng mừng khi tất cả đều ủng hộ thực hiện dự án này .

FIX LỖI VÀ CẢI TIẾN

Không đơn giản là vọc text ra rồi dịch thêm, tương tự như các dự án trọng điểm Undertale, Omori, chúng mình sẽ tìm hiểu sâu về cách game vận hành , bổ sung thêm nhiều thứ hay ho trong quá trình dịch đồng thời fix các lỗi cũ đã tồn đọng.

Quá trình của dự án.

Bọn mình sẽ tiến hành đăng quá trình dịch game này hàng tuần để bà con có thể theo dõi .